Informace o nás

Jsme věřící lidé. Věříme v jednoho Boha který se dal poznat židovskému národu. O vztahu židovského národa a Boha pojednává Starý zákon.

Věříme, že Bůh se projevil v životě a díle Ježíše Krista - Nový zákon.

Věříme, že Ježíš Kristus je Boží Syn - zaslíbený Mesiáš - Vykupitel. V jeho jménu se můžeme modlit - mluvit k Bohu, s Bohem. Věříme a zažíváme, že Bůh jedná i dnes a nechává se lidem, kteří ho upřímně hledají, poz nat.

Všechna naše shromáždění jsou otevřená, a proto srdečně zveme na hlavní shromáždění v týdnu, které začíná každou neděli v 9 hod. v evangelickém kostele v Předhradí (viz pravidelná setkání v měsíci). K společnému čtení a výkladu Bible je vyhrazen čtvrtek v 15.00 hod. Náš sbor je jeden ze sborů Českobratrské církve evangelické. Ta se řadí mezi české kře sťanské církve. Více o historii a specifičnosti evangelické církve najdete např. na stránkách sboru v Praze Libni.


Nabídka ubytování

FS ČCE v Předhradí nabízí ubytování ve sborovém domě. K dispozici kuchyň, pokoj, sprchový kout,WC, možnost stanování na zahradě. Rádi poskytneme další informace na tel. 604 324 621.