Pravidelná setkání v měsíci

Neděle
Bohoslužby  9:00
 
Předhradí, modlitebna
Pondělí    
Úterý    
Středa Konfirmační cvičení 16:30 klubovna modlitebny
Čtvrtek
Biblická hodina s kavárničkou 15:00
modlitebna
Pátek Biblický kroužek pro děti a mladší mládež od 17.30 klubovna modlitebny
 
Sobota Starší mládež 1x měsíčně dle domluvy  klubovna modlitebny
 

Všechna shromáždění sboru jsou otevřená a rádi uvítáme nově příchozí. Nebojte se mezi nás přijít!